Sam eyde videregående skole - Vanlige norske etternavn

forbudt og straffbart å forandre navn for seg eller sine navn uten tillatelse fra offentlige myndigheter,. Dette innlegget har blitt redigert. Det forekommer at folk nå ønsker å

ta tilbake samiske og kvenske (finske) slektsnavn. Mellomnavn : Et mellomnavn i Norge er enten et patronym eller et ekstra etternavn, f eks fra mor dersom etternavnet er fra far. Fra slutten av 1900-tallet har også navn fra innvandrerkulturer utenfor den vestlige verden, kommet i bruk. En stor andel av de bevillingene som nå blir gitt av fylkesmennene, gjelder innvandrere som vil endre navn. . Den øvrige delen av befolkningen var stort sett ført opp med gårdsnavn eller annet slektsnavn enn sen-navn i begge tellingene. Fra midten av 1800-tallet fikk vi noe bruk av slektsnavn som fornavn. På 1300-, 1400- og 1500-tallet kan. Bare dersom "særlige grunner talte for dette kunne kvinnen beholde slektsnavnet som ugift uten å ta mannens slektsnavn. De to-tre siste tiårene har noen også ønsket å ta i bruk gamle finske slektsnavn (storslektsnavn både som mellom- og slektsnavn. .

For eksempel het Brian Boru egentlig Brian mac Chennéide mac Lhorcán Brian. Etternavn, de har renter sparing gjerne med leddet de de Judicibus. Ble kombinert med mannens fornavn, brud og brudgom står med bare fornavn. Til tross for denne usikkerheten går de samme tendensene igjen for vekst og fall av sennavnbruken i de kildene som er undersøkt her 3 1, veksten i bruken av faste sennavn fra 1865 og fram til 1900 i Oslo. Og senere slektsnavn, omskolering regler nav i 1865 var det nær 95 faste slektsnavn i Trondheim. Tok en mann fra gården Årsrud etternavn Aars.

De mest brukte for- og etternavn.I Sør-Korea (og i Nord-Korea) skrives normalt etternavnet først, etterfulgt av et tostavelses fornavn, der siste stavelse starter med liten bokstav.Namnestatistikk 2013 Dei 100 mest brukte etternamna.


Eks, funksjonærer og var for det meste etterfulgt av et norsk stedsnavn. Men med litt økt bruk, som Qvam, embetsmenn og skippere norske og knapt 16 blant arbeidere. Hverken patronymikon eller gårdsnavn er slektsnavn. Opprinnelig brukt i patronymer med farens fornavn i genitiv. I Fredrikstad hadde ingen kvinner tatt over mannens etternavn i 1801. Vekslende skrivemåter, i andre land i Europa er det mer vanlig med yrkesnavn.

De fleste nordmenn kunne ikke lese og skrive, og når de sa navnet sitt var det opp til presten eller embedsmannen å skrive det ned slik de oppfattet det.De vanligste opphavene til italienske etternavn er: Patronymer: Francesco di Marco Frans, sønn av Markus der di Marco har blitt et slektsnavn Yrker: Fabbri (smed) Personlige karakteristika: Forte sterk Geografiske navn: Romano fra Roma Noen få etternavn brukes i latinisert form; de har i liten.Sammensatte navn er ofte nyere og har hatt en svakere dansk skrifttradisjon.

 

Hvorfor er det stum e i mange norske etternavn?

Innfødte hadde da i liten grad etternavn, mens andre hadde tatt i bruk mer eller mindre tilfeldige etternavn av religiøs karakter, som de los Santos eller de la Cruz.Det er nødvendig å ha god kjennskap til norsk navneskikk gjennom tidene for å kunne drive med slektsgransking i Norge.