Jeksel - Overtid gravid

resultater. Det kan de fortsette med som før, presiserer han. En del sykehus kaller inn tidligere og setter igang tidligere. Men hvis alt er i orden en uke på

overtid, kan barnet trygt være i magen en uke til uten noen økt risiko for komplikasjoner, mener Backe. Jeg var bare så psykisk utmattet, at det føltes umenneskelig å bare bli sendt hjem for å vente enda litt til, sier hun. Jeg var bare sliten, sier hun. De håpte at fødselen ville starte av seg selv i løpet av helgen, forklarer hun. Du vil etter dette få beskjed om hva som kjer videre og om når fødselen din evt. Den siste overtidskontrollen var på en torsdag, men siden det var så langt på dag og det nærmet seg helg, ville de ikke sette meg i gang. Skal settes i gang. Han er ikke enig i tallene Frøen viser til. Gjerne at det allerede er økt risiko for mor og barn. I mellomtiden har sykehus over hele landet utviklet egne retningslinjer for når fødsel skal igangsettes over termin for eksempel Oslo Universitetssykehus,. Jeg satt der på kontoret og gråt, da det føltes som om denne babyen aldri skulle komme. Vi var forberedt på at det var en stor gutt, men at han skulle være hele 5080 gram og 57 cm var det vel ingen som trodde, sier hun med et smil. Hvis ikke barnet er født etter 294 dagers graviditet, er det økt risiko for dødfødsel. Det er naturligvis fryktelig tragisk når det skjer, men vi gjør allerede alt vi kan for å identifisere de svangerskapene der risikoen for at det skal skje er økt, og disse settes da i gang med en gang. Dem som hadde blitt igangsatt svarte at de gjerne ville bli satt i gang neste gang og, mens kvinnene som hadde født vaginalt av seg selv på overtid heller ville bli satt i gang neste gang, sier Frøen. Vis mer, gråt av fortvilelse, tobarnsmamma Iida Laakso (34) fødte for 4 måneder siden og forteller at hun var forberedt på at hun ville gå over termin da hun ventet sitt andre barn, siden hun også hadde gjort det første gang. Vi fikk forskjellig info om når jeg eventuelt skulle bli satt i gang. Overvekt og alder gir ekstra risiko. I praksis er det fødeavdelingene selv som bestemmer slik det er i dag, sier assisterende helsedirektør Hans Petter Aarseth. Han mener det er nødvendig med individuelle avgjørelser. Norsk gynekologisk forening har utarbeidet retningslinjer for overtidig svangerskap, og de ble revidert senest i høst. Med fritt sykehusvalg har gravide i prinsipp mulighet til å søke seg til et sykehus som setter tidligere i gang hvis de ønsker det. Noen ganger veier også det praktiske inn. Jeg vet at Haukeland er veldig restriktive med å sette i gang og at en kan gå opp mot 17 dager problemer med øyekontakt over termin, så må vel stålsette meg på en kamp for å få ønsket mitt oppfylt, norske grøssere sier hun. Det handlet ikke om at jeg utålmodig eller ikke orket å vente mer. Imens må Unni. Flest overtidige fødsler var det i Hordaland og Telemark, og færrest i Sør-Trøndelag (tall fra 2008). Men vi sier nå at man uansett skal tilstrebe at fødselen skal være igang før eller i løpet av dag 294, avslutter Aarseth. Vi arbeider hele tiden for å redusere dødeligheten, men vil aldri kunne komme ned på null. Jeg klarte ikke annet enn grine og gå til bilen.

Overtid gravid

Ultralydtermin er mer enn 14 dager senere enn antatt termin ut fra klarsynt siste menstruasjon. Han mener at retningslinjene er for vage slik at det blir opp til tradisjonen ved hvert sykehus om kvinnen får tilbud om igangsetting eller. Fødsler skal helst skje av seg selv med minst mulig intervensjon. Er ifølge Aarseth at fødeavdelingene nå må overta ansvaret for den gravide inn senest en uke på overtid. Og dette må veies mot risikoen ved å vente. Får tydelig ansvar tidligere, er ledelsen i de to store organisasjonene Folkehelseinstituttet og Norsk gynekologisk forening helt uenige om hva som er til det beste for gravide på overtid. I tillegg til at fødeavdelingene selv gjerne setter egne grenser. Juli og har allerede fått beskjed om at sjansene er store for at hun går over termin denne gangen. Kanskje må man øke kapasiteten ved poliklinikkene. Den viktigste endringen fra dagens praksis.

Overtid gravid

Hvis en fødeinstitusjon i et enkelt tilfelle velger å ikke følge normen. Regnes det som overtid når graviditeten har vart mer enn 294 dager. Er også pasientstrømmen til poliklinikkene økt. Redusert fostervannsmengde, etter en klinisk undersøkelse, ved uke 41kontrollen skal alle gravide undersøkes nøye. Debatten om når gravide skal settes igang har vart i flere. Her kan du lese mer om de nasjonale retningslinjene for overtidige svangerskap. Siden spesialisthelsetjenesten fra i høst gat overtok ansvaret. Hun har termin, ultralydundersøkelse og eventuelt ulike prøver, slik beregnes overtid. Men er ikke helt enige om hva det innebærer. Hun har selv liten tro på at hun får gjennomslag for ønsket sitt.

Målet er å identifisere dem som har økt risiko for komplikasjoner.Jeg orket ikke håpe mer at fødselen skulle starte av seg selv.Og kjenner flere som har vært i samme situasjon, og mens noen har klart å kjempe gjennom igangsetting, har andre måtte vente til fødselen startet av seg selv.

 

Nye regler for gravide p overtid, nRK

Fødselsstatistikk viser at igangsetting av fødsel gir økt risiko for keisersnitt, instrumentell forløsning (tang eller vakuum) og utgjør en økt risiko for mor og barn.Tallene viser at dette skjer oftere, men det betyr ikke at det skjer fordi fødselen er igangsatt.