Utbygging av 4g, Nav pasientreiser

har imidlertid rett til å få dekket annen transport enn med billigste rutegående transportmiddel: a) ved behov for øyeblikkelig hjelp b) når pasientens helsetilstand gjør det nødvendig c)

når kommunikasjonsmessige forhold gjør det nødvendig eller d) dersom de samlede utgiftene ved bruk av annen. Oppmøtebekreftelse, pasienter slipper å legge ved oppmøtebekreftelse i søknaden. Her bør en merke seg at man ikke får overnattingsgodtgjørelse dersom man overnatter privat, påpeker advokaten. Utgangspunktet er som beskrevet ovenfor at du må benytte billigste reisemåte med rutegående trafikk. Du finner ytterligere informasjon om ordningen og regelverket her: Dekning av reiseutgifter, reise med rekvisisjon. Bruk av privat bil. Dersom bruk av privat bil er dyrere enn rutegående transport, må du legge ved bekreftelse fra behandler på at dette er nødvendig. Dersom du har passasjer eller ledsager gis det et tillegg på kroner 0,45 per kilometer per person. I tillegg dekkes kostnader til bompenger, parkering og piggdekkavgift, forteller Giertsen. Du velger selv hvordan du ønsker å reise, men velger du å ikke benytte rutegående transport, vil du kun få dekket beløp tilsvarende billigste rutegående transport, forteller advokat Tonje Giertsen. Dekning av kost og overnattingsutgifter, dersom den effektive fraværstiden fra hjemmet overstiger 12 timer har du rett til kostgodtgjørelse med 205 kroner per døgn. Det nye nummeret. Ingress, sideinnhold, foto: Pasientreiser HF, Max Emanuelson, søknadsmuligheter. Retten til dekning av utgifter faller bort dersom du får tilbud om transport av helseforetaket. For refusjon av reiser til. Logg inn for å søke om dekning av dine reiseutgifter, eller se status og vedtak på dine søknader. Pasienter og ledsagere kan søke om å få dekket reiseutgiftene og se status og vedtak i egen sak på eller med reiseregningsskjema på papir. Brukere vil fortsatt komme til det nærmeste pasientreisekontoret, uansett hvor de ringer fra. Gjeldende sats er kroner 2,50,- per kilometer. Beløp som er mindre enn 100 kroner blir i utgangspunktet ikke refundert. Det er noen tilfeller hvor oppmøtebekreftelse likevel må legges ved søknaden. . Dersom du har særlige behov eller har behov for ledsager samt om du er fritatt fra å betale egenandel, må dette fremkomme av rekvisisjonen fra behandler, understreker advokat Tonje Giertsen. Egenandelen for en vei innenfor egen helseregion er 135 kroner. Utgangspunktet er at du har rett til dekning av utgifter til nærmeste offentlige godkjente behandlingssted, men her finnes det en rekke unntak, sier advokat Tonje Giertsen til. Kostnaden for å ringe er avhengig av hvilket abonnement brukeren har, men prisen for å ringe er lik som til andre åttesifrete telefonnummer.

38 7 i feber Nav pasientreiser

Bruker du terje skrøder dette skjemaet, dersom det foreligger helsemessige årsaker eller det ikke går rutegående transport. Kan du få rekvisisjon til reisen. En pasientreise skal alltid rekvireres før reisen gjennomføres. Pasientreiser HF, hva kan vi gjøre for å bli bedre. Hvis du har behov for tilrettelagt transport.

Her kan du lese om pasientreiser og søke om å få dekket reiseutgifter.Informasjon om pasientreiser til helsepersonell, transportører og andre fagfolk.Pasienter kan velge å søke om dekning av reiseutgifter elektronisk eller via reiseregningsskjema på papir.

For kurs og annen behandling som ikke registreres i elektronisk pasientjournal. Dersom det er nødvendig å ha med ledsager for at du skal nav pasientreiser kunne gjennomføre reisen. Eventuell overnatting dekkes med 520 kroner. Foto, alle flybilletter må bestilles via ditt lokale pasientreisekontor. Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart, max Emanuelson, papirskjema. Hopp til innholdet, er egenandelen 400 kroner per reisevei. Dokumentasjon på behov for bil eller drosje.

Slik finner du søknadsskjema, for å få refundert utgiftene dine må du sende inn søknadsskjema til: Helseforetakenes senter for Pasientreiser, Postboks 2533, 3702 Skien.Hovedregelen ved pasientreiser er at du får dekket billigste reisemåte med rutegående transport til og fra behandlingsstedet.

 

Søke om refusjon av reiseutgifter - Velg dokumentasjon - www

Reise med rekvisisjon, dersom du ikke kan benytte deg av rutegående transport, kan du har rett til å få rekvisisjon til reisen fra din behandler.Satsene gjelder for 2015.