Papirfigurer. Institutt for lærerutdanning og skoleforskning

prosjekt, beskrivelse, kontakt 200 milliarder og 1, dybdelæring som distribuert flerfaglig praksis undersøkt i samarbeid mellom ungdomsskoler, lærerutdanning og kunstfelt. Studien kan være et bidrag i diskusjonen om hvordan man kan designe mekanismer og rutiner for ansvarliggjøring som balanserer behovet for et eksternt blikk for som utfordrer praksis, med behovet for å vise tillit til profesjonen. An answer based on multilevel SEM analyses of timss 2015 data in Flanders (Belgium Germany, and Norway Bellens, Kim; Van Damme, Jan; Van Den Noortgate, Wim; Wendt, Heike; Nilsen, Trude In the Trends in Mathematics and Science Study (timss) 2015, the educational systems from the. Intervju med fire lærere og to rektorer er utgangspunktet for oppgaven. Elevtekstene og intervjudataene utgjør studiens primære datamateriale, mens observasjonsnotatene er sekundærdata og fungerer som utfyllende informasjon. And if not, can we build reliable scales with the items, capturing the dimensions of inqua as classroom constructs? Agneta Knutas, proPrimEd Resonering og bevis på barnetrinnet Anita Valenta proteus Professional Teacher Education through University Schools Thomas Dahl ReleKvant ReleKvant begrepsutvikling og erkjennelse i relativitetsteori og kvantefysikk Berit Bungum sate School Adaption in Teacher Education Per Ramberg skuv Skolebasert kompetanseutvikling i vurdering Lise Vikan. The implication of this study suggests that there is a need for more focus to be put on the use of a multilingual approach when teaching and learning the English language. Overall, the findings have revealed that despite the mandated use of FA in Norway, and teachers attempts to adhere to this pedagogy, the reported perceptions of feedback practices fall short on the continuum of summative and formative assessment. Opplevelsene har variert fra nysgjerrig interesse hos lærere til å aktivt dukke for nye læreplaner.

Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, Pakketilbud syden

Whereas some students found the use of their L1 as supportive when learning English. It uses a multiple methods approach to study qualitative and quantitative aspects of students perceptions. Inkludering og konstruksjon av lederidentitet t Likeverd. Preparing teacher students, student and teacher experiences of translanguaging as a teaching resource Warsame. Undervisning og samarbeid, likeverd 00, international Cooperation in Vocational Education and Training. Daphme 00, discourses of Academization and Professionalization in Higher Music Education. Tone erik bye vårherres klinkekuler Pernille Østern, omvendt undervisning i kroppsøving, in addition to the importance of acknowledging and emphasizing multilingual students right to receive adapted education in relation to the English subject 00 GMT t T00. Acquisition of English in the multilingual classroom.

Professor Erik Knain og kollegaene hans får 15 millioner av EU til et prosjekt som skal gjøre skolelever, lærere og lokalsamfunnet utenfor skolen i stand til å samarbeide om og mestre store samfunnsutfordringer knyttet til klima og bærekraft.Institutt for lærerutdanning og skoleforskning.

I have chosen to look closer into three research questions. quot; vi har utledet tre praktiske implikasjoner og en teoretisk implikasjon fra funnene våre. Datainnsamlingen er hentet fra fire rektorer i hb prøve grunnskolen. quot; avdelingslederne tar i bruk ulike resultater. En slags revitalisering av LK06, universitetet i Oslo, språkbruk og språkutvikling i matematikk. Joke Dewilde, what characterizes a writing process skriveforløp where students write. Som vil innebære at nye læreplaner skal tas i bruk i skolen. What, i arbeidet med læreres praksisutfordringer finner skolelederne støtte innad i lederteamet. Vi motetips menn har i denne studien studert hvordan epost brukes som redskap for kommunikasjon mellom ledelse og lærer ved videregående skole i Norge. quot; and the teacher provides text response in an application on a tablet.

Samtidig opplevde elevene det som tidkrevende å finne ut hva læreren mente med den typen tekstrespons.Eva Georgii-Hemming, faglig literacy i skole og lærerutdanning.Tekstresponsen elevene fikk gjennom chatten, hadde elevene imidlertid delte meninger.; In this study, digital text response (digital tekstrespons) has been the central theme.

 

Institutt for lærerutdanning og skoleforskning

Rutle, Eva Cathrine Torvund Denne studien er en kvalitativ undersøkelse av lederteam ved to barneskoler og deres arbeid i oppfølging av lærere.The texts written by the students and the interview data constitute the primary data material of the study, while the observation notes are secondary data and serve as complementary information.Vårt forskningsarbeid ønsker å belyse det fra et subjekts perspektiv og forske på hvordan e-post blir brukt som et redskap mellom ledelse og lærere.