Røyken avfall. Et håp ved verdens ende! Lederkurs

fagets utvikling. Nyere undersøkelser viser oss at over 90 av verdens befolkning i dag tror på Guds eksistens eller på en høyere makt. Med denne ekspansjonen i tid og

rom, sammen med koblingen til de idéstrømninger som preget ulike epoker, søker Hylland Eriksen og Nielsen å gi et oversiktlig, men likevel komplekst bilde av faget slik det framstår for dem ved årtusenskiftet. Boka pretenderer imidlertid ikke å gi noen innføring i faget antropologi. Men det betyr ikke at det ikke finnes bevis for Guds eksistens. Som tekst er Til Verdens Ende og Tilbake spekket med parenteser, kommentarer og henvisninger til fordypende litteratur. Folk hevder å ikke tro på Gud fordi det er ikke vitenskapelig eller fordi det ikke er bevis. Ingen av disse argumentene i seg selv kan overbevise noen som nekter å vedkjenne seg noe som er helt klart. Bibelen sier Himmelen forkynner Guds herlighet, hvelvingen forteller om Hans henders verk. Hvordan vet jeg at Gud eksisterer? Alt som trer i kraft må ha en årsak. Romerne 1,25 sier For de har byttet verdens største hav ut Guds sannhet villa welhaven med løgn og æret og dyrket det skapte istedenfor Skaperen, Han som er priset i evighet.

At jeg ikke kan hjelpe for at jeg erkjenner og priser Hans eksistens. Skaperen, derfor har de ingen unnskyldning, hvor kom kunnskapen om rett og galt fra hvis den et håp ved verdens ende ikke kom fra en hellig Gud. Det faktum at noen prøver så febrilsk å motbevise at Han er et håp ved verdens ende til er faktisk et argument for Hans eksistens. For å gi folk et alternativ til det å tro på Gud. Kan du bare fortsætte din søgning. Det som er sant er at i det folk erkjenner at det er en Gud.

På kanten af krateret ved Verdens ende Der ligger et stort gasfelt på halvøen, og forskere har blandt andet gættet på, at det nyopståede krater kan være blevet skabt ved en gaseksplosion.Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, som etter sin store miskunn har gjenfødt oss til et levende håp ved, jesu Kristi oppstandelse fra de døde.

Anita wold Et håp ved verdens ende

Jeg vet at Gud er til fordi jeg snakker med Ham hver dag. Thomas Hylland Eriksen Universitetet i Oslo og Finn Sivert Nielsen Københavns Universitet presenterer i boka Til Verdens jarl goli skilsmisse Ende og Tilbake antropologifagets historie sett fra eget ståsted som engasjerte antropologer i Europas utkant. Uten tro er det umulig å behage Gud.

Salige er de som ikke ser men likevel tror.Tillat meg å komme med et siste argument for Guds eksistens.Boka passer for antropologistudenter som vil ha oversikt over sentrale utviklingslinjer i faget fra dets spede begynnelse og helt fram til årtusenskiftet.

 

Den katolske kirke Den katolske kirkes katekisme

I tillegg til de bibelske argumentene for Guds eksistens, så er det også logiske argumenter.Ting har oppstått i livet mitt som ikke har noen andre forklaringer bortsett fra Gud.Det teologiske synet sier at siden universet viser en så utrolig flott konstruksjon, så må det ha vært en guddommelig designer.