Helse utdanning på nett. Aftenpostens klimakonferanse

er så viktig at vi som forbrukere tar individuelle valg. Økt internasjonal handel og interdependence viser seg å ha positive ringvirkninger for internasjonal fred, og for Jordan som huser

hundretusener av flyktninger virker det naturlig å tenke at slike prosjekter og investeringer er med på å dra landet i en positiv retning. Bellona virker derfor å ha en «føre-var» approach når de gikk fult inn i Jordan i september i år etter at prøveprosjektet i Qatar ble regnet som suksessfullt. Konferansen ga en god smakebit på hvilke utfordringer verden står ovenfor men også hvilke mekanismer som kan brukes til vår fordel i kommende tiår. Se for deg at man hadde satt kjeler fylt med snø på disse kokeplatene. Med tanke på at Norges havområde er syv ganger større enn selve landområdet vårt er det vel ikke umulig å tenke at dette kan være det nye grønne gullet vi kan dra nytte av? Jeg ble relativt overraska da jeg forsto at «grønt» ikke alltid er skjønt, og det kan virke paradoksalt at en ku som spiser gress fremfor soya-basert kraftfor kan være vel så belastende for miljøet. Som tidligere nevnt har vi i vesten litt å lære av Østens mattradisjoner. November arrangerte Aftenposten sin årlige klimakonferanse, hvor årets tema var mat. Økt varme vil gi økt nedbør. Hvis kjøttproduksjon virkelig er så belastende bør vi kanskje vende blikket mot deler av verden hvor de bruker andre proteinkilder. Før første bidragsyterne entret scenen på folketeateret i Oslo delte kveldens arrangører noen optimistiske anekdoter. USA trekker seg fra den globale klimaavtalen. «Ørkenen skal bli grønn, og der det var sand og glovarmt, skal det vokse agurker». Kanskje dette initiativet også inspirerer andre vestlige stater til å gjennomføre lignende initiativ i Jordans nærområde, og hvis det er mangel på gode ideer til et prosjektnavn, så kan du få et gratis av meg; Operation Desert Cucumber. Kan muligens en proteinproppet innsekts-burgeren bli en slager på din meny om noen år? Likevel har de siste 100 års bruk av kull, olje og gass ført til at konsentrasjonsnivået av Co2 er høyere enn på 8000. Email Address, the email address you entered is invalid. Bellona står som en viktig initiativtaker for utviklingen av SFP og forklarer at drivhusene «drives» nettopp av det det finnes nok av i Jordan; sola og saltvannet som fraktes opp fra havet, for og så produsere det man trenger mer av, nemlig ren mat, energi. Sol, vind og bioenergi har blitt billigere, og 25 av nye investeringer innen energi i 2016 var innen fornybar energi. Utslipp fra matsvinn står for hele 8 av globale utslipp, og 30 av verdens jordbruksareal ender som matsvinn. Samtidig er det viktig å tenke på hvilken effekt slike samarbeid har for stabiliteten både innad i Jordan, på tvers av landegrenser og ikke minst internasjonalt. Om tanken på et maur-måltid ikke gir vann i munnen, så pust ut, teknologiske fremskritt sees også på kjøttfronten, og hvis ikke innsekts-burgeren frister kan nok utvikling av «labkjøtt» hvor kuas stamceller dyrkes frem i laboratorium redde fredagstacoen. I år retter vi søkelyset mot mat. I dag vet vi ikke en gang hva mange av fremtidens jobber vil innebære, og kanskje ligger det en grønn spire i deg som vil være med å påvirke hvilken retning utviklingen vil. Sign up for the latest information on upcoming Aftenpostens Klimakonferanse events. Samtidig som matproduksjonen og spesielt kjøttproduksjon belaster miljøet, påvirker også klimaendringene selve matproduksjonen. Helge Drange, forsker ved Bjerknessenteret, innledet den ellers optimistiske og løsningsrettede konferansen med noen dystre figurer om hvordan temperaturen på kloden har steget drastisk i takt med menneskelig forbrenning av Co2. Drange avslutter med en subtil men klar beskjed, på PowerPointen ser man to artikler som virker motstridene, en uttalelse fra regjeringen etter ekstremvær i Norge, hvor det uttrykkes at en må ta klimautviklingen på alvor, sidestilt av en artikkel om regjeringens ønske om å åpne. By signing up to our newsletter, you consent to receiving emails about upcoming events and special offers. Etter at Bellona deltok på FN-klimapanel i 2007 har de arbeidet for å utnytte saltvann til biomasseproduksjon med stor suksess nå som agurkproduksjonen er igangsatt for fult. Drange maler et bilde når han forteller at denne økningen tilsvarer det samme som om 250 millioner kokeplater står på samtidig.

Vi hogger ned store deler av regnskogen for å fremstille kraftfor. Stimmst du der Erfassung von Informationen durch Cookies auf und außerhalb von Facebook. Av Inga Marie Syse Kolstrøm, entreprenøren bak SeaMore var på ferietur til Ibiza for noen år siden da hotel 33 østre aker vei han bestilte seaweed salad. Prosjektet er ikke bare en viktig bidragsyter i klimaarbeidet. Mens beitende kuer som spiser naturlig gress også slepper ut mye metangass. CO2 og ørken kan, wenn du auf unsere Website klickst oder hier navigierst. Sign Up for Aftenpostens Klimakonferanse Ticket Alerts. Effektiv bruk av ressurser, foto, saltvann, og kanskje finnes en helt fantastisk type i vårt hav. I Asia blir mange varianter av tang ansett som en delikatesse.

Find and buy, aftenpostens Klimakonferanse tickets.M let med Aftenposten event er skape best mulig opplevelser for v re deltakere, med utgangspunkt i de ulike redaksjonelle satsningene i Aftenposten.November arrangerte Aftenposten sin rlige klimakonferanse, hvor rets tema var mat.


Aftenpostens klimakonferanse: Akutt låsning i ryggen

Wie du die Kontrolle darüber behältst. Det er først når all aftenpostens klimakonferanse snøen er smeltet at det begynner å koke over. Weitere Informationen zu unseren Cookies und dazu.

aftenpostens klimakonferanse

Be the first to know when Aftenpostens Klimakonferanse tickets go on sale!Jeg nevnte det tidligere og jeg sier det igjen, tenk hvor stort sushi har blitt i det norske markedet, og det inneholder jo faktisk også tang.

 

Aftenpostens Klimakonferanse 2017

Presisjonsjordbruket med fokus på bruk av avansert teknologi som skreddersyr behandling av jord og ulike vekster vil utvilsomt prege det moderne jordbruket og bli en del av bøndenes og muligens også din hverdag.Måltidets hovedingrediens var mistenkelig lik nøytral spagetti i både i smak og tekstur og han så seg nødt til å kommentere dette ovenfor kelneren.Oort trakk frem betydningen av innovative løsninger innenfor matproduksjon, og jeg må si at min oppfatning om at teknologien vil spille en stor rolle fremover ikke kan overdrives.